Laman Utama

Robin Cemerlang Enterprise yang telah ditubuhkan pada tahun 2008 beralamat No.73, Jalan S2 034, City Centre, Seremban 2, 70300 Seremban, Negeri Sembilan.

Ia merupakan sebuah syarikat pengubahsuaian dan pembinaan yang berdaftar dibawah Lembaga Pembangunnan Industri Pembinaan Malaysia (CIBD) sebagai sebuah syarikat yang menjalankan perkhidmatan menguruskan pinjaman perumahan kerajaan untuk kakitangan kerajaan daripada Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Dengan itu, pihak kami bertanggungjawab dalam pengurusan pinjaman perumahan, guaman, dan juga penyerahan plan kepada pihak kelayakan serta dapat melaksanakan kerja-kerja dengan lebih berkualiti dan pantas.

Bukan itu sahaja, kami mempunyai tenaga kerja yang mahir serta terlatih dalam menjalankan kerja-kerja di tapak bina. Dengan kemampuan dan pengalaman sedia ada, syarikat ini mampu untul mengendalikan dan menguruskan kerja-kerja pengubahsuaian dan pembinaan sebagaimana tempoh yang telah ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada mutu kerja yang terbaik.

Kita juga mempunyai cawangan di negeri Kedah, Kuantan dan negeri-negeri lain dan kita menerima projek di seluruh negera (kecuali Sabah & Sarawak).

 

*Tanpa wang pendahuluan atau deposit
*Pinjaman sehingga 100%
*Semua proses pinjaman diuruskan oleh kami
*Khas untuk kakitangan kerajaan
*Tertakluk kepada syarat-syarat tertentu

*Free Quotation                     *Free Consultation
*Free Site Measurement            *Door to Door Services

  Your Satisfaction is Our Business.