Tentang Bidang Kerjaya Kami

PENGUBAHSUAAN STRUKTUR BANGUNAN

 • Mahir didalam pengubehsuaian struktur bangunan dan infrastruktur bangunan berlandaskan pengesahan dari pihak berkelayakan dan PBT
 • Kami menjalankan proses pengubahsuaian rumah serata Malaysia.

REKABENTUK DALAMAN :

 • Rekabentuk dalaman yang kreatif estetika bahan binaan yang moden, pengunaan fungsi ruang yang maksimum dengan kos yang anda mampu.
 • Rekabentuk dalaman bagi ruangan dapur diutamakan

PAKEJ KAKITANGAN KERAJAAN:

 • Tiada deposit
 • Tiada kos Guaman untuk perjanjian pinjaman
 • Tiada kos mengupah pelan lukisan Jurutera
 • Tiada kos permohonan kelulusan pelan dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

KAMI MENGURUSKAN PERKARA BERIKUT;

 • Segala urusan guaman
 • Semua urusan penyediaan pelan berkaitan
 • Semua urusan permohonan penilaian dari Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta (JPPH)
 • Semua urusan permohonan kelulusan menggadai geran dari pejabat tanah tempatan
 • Semua urusan permohonan kelulusan pinjaman dari Bahagian Perbendaharaan Pinjaman Perumahan (Kementerian Kewangan Malaysia)
 • Kerja-kerja ubahsuai